నేను బ్లాక్ ఆఫ్రికా దేశం యూరోప్ ఇటలీ మరియు లాం ప్రతి రోజు పని తప్ప మాత్రమే గురువారం లేదా దీర్ఘ రోజు వంటి, విశ్రాంతి, నాకు ద్వారా వే, మరియు మాత్రమే ఆమె అన్ని నా కుటుంబం ఆఫ్రికా లాం దేశం తో నా స్నేహితులు చిన్న మనిషి తిరిగి గై మైలు, ఒక ఇంజనీర్, ఒకే ఎప్పుడూ పెళ్లి, ప్రేమ ఫుట్బాల్, సంగీతం, నృత్యం వంటి సమావేశం రక్తరసి

About