ఉన్నాయి

లేదు

నా ఆదర్శ భాగస్వామి. ఒక మనిషి ఖచ్చితంగా. కానీ అతను మ్యూజియం. మధ్య మరియు. అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర లక్షణాలు. నిజాయితీ, బలంగా ఉంది, మరియు తీవ్రమైన మహిళ కోసం చూస్తున్న మనిషి నేను ఇత్సెల్ఫ్ గురించి మరింత ప్రైవేట్ వెంటనే మీరు చూడండి. నేను ఒక స్మార్ట్, నిజాయితీ, తెలివితేటలు.నా ప్రధాన సాధించిన. ప్రేమ, మరియు మేము. అతను ఉండాలి, తెలివైన, దయగల, నమ్మదగిన, మరియు వ్యక్తి. ఉంటే ఇలాంటి కోయి లేదు ఉన్నా. ఉండాలి. నేను ఇష్టం లేదు. స్నేహపూర్వక, నిజాయితీ, సరదాగా. నేను అద్భుతమైన స్నేహితులు ఎవరు కూడా స్నేహపూర్వక, నిజాయితీ మరియు ఫన్ మరియు. నా ఆదర్శ భాగస్వామి ఉంది. గుండె వద్ద యువ మరియు ప్రదర్శన. అతను ఆరోగ్యకరమైన మరియు మంచి ఆకారం లో ఉంది. అతను నిజాయితీ మరియు రకమైన మరియు లభిస్తుంది. కొన్ని విషయాలు నేను ఆనందించండి.

అత్యంత

నేను చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు, నేను మాట్లాడారు వంటి ఒక బిడ్డ, నేను ఆలోచన ఒక పిల్లల వంటి, నేను కారణం. నేను అయింది. ఒక మనిషి, నేను అప్ ఇచ్చింది పిల్లతనం. చాలా బాధ్యత అమ్మాయి మరియు నేను ఒక మంచి కనిపించే. నేను చాలా నిశ్శబ్ద ఎల్లప్పుడూ ఏదో చేయాలని. నేను నచ్చలేదా. శరీరం, మరియు,అన్ని నేను ఒక చాలా బాధ్యత మరియు తెలివైన వ్యక్తి నిజాయితీ.కానీ ఉండాలి. ఉన్నప్పటికీ నా సామర్థ్యాన్ని, గొప్ప మరియు తెలివైన వ్యక్తి చేస్తుంది. నా జీవితంలో మరింత ఆసక్తికరమైన మరియు మరింత జోడించడానికి భావం. మీరు ఒక దోషాన్ని ఈ వెబ్-పేజీ, దయచేసి మాకు తెలియజేయండి: టెక్స్ట్ ఎంచుకోండి మరియు ప్రెస్ ఎంటర్

About