ఇటలీ అయిపోయిన

దేశంలో ప్రస్తుతం మధ్య ప్రభుత్వాలు మాత్రమే చేస్తుంది తలనొప్పి మరింత బాధాకరమైన

ఉంటే ఈ శీతాకాలంలో గా ఎన్నిక — ఇది ఫలితంగా హంగ్ పార్లమెంట్ — వెల్లడించింది ఏదైనా, అది ఆ ఇటాలియన్లు ఆకలితో మార్పు. ఇటలీ వంటి ఆర్ధిక తగ్గిపోతున్న: రెండో త్రైమాసికంలో, అది యూరోప్ వంటి రెండవ అత్యధిక ప్రభుత్వ రుణం నిష్పత్తి వద్ద ప్రకారం, యూరోస్టాట్, వెనుకంజలో, కాదు చాలా వెనుక, దాని గ్రీక్ పొరుగు.

వద్ద, ఇటలీ వంటి మొత్తం ఉపాధి రేటు దిగువకు సగటు

About