ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు మరియు ఒక సాంకేతిక పరిచయం సమావేశంలో మైఖేల్ రాట్జింగర్ (మ్యూజ్ — సైన్స్ మ్యూజియం) (అటానమస్ ప్రావిన్స్ ట్రెంటో), ది డి, పాల్ సలోన్ (నిర్వహణ సంస్థ యొక్క రక్షిత ప్రాంతాలు యొక్క సముద్ర ఆల్ప్స్), లుయిగి మరియు ఫ్రాన్సెస్కా (శాస్త్రీయ సమన్వయకర్తలు), మధ్య సహజీవనం మనిషి మరియు వోల్ఫ్ ఆల్ప్స్ మరియు యూరోప్ లో థియేటర్ ఆడిటోరియం యొక్క ట్రెంటో, మరియు మార్చి నైరూప్య అందుబాటులో ఆన్లైన్

About