సూపర్ మార్కెట్ కూడా ఒక చిహ్నం, సాధారణ, కానీ విభాగాలు మధ్య తరచుగా ఎదుర్కొంది రకాల నిజంగా అసాధారణ: చుట్టూ ప్రజలు తోక అంటుకునే నుండి తన ప్యాంటు, లేదా ఆ ప్రవేశిస్తుంది, ఒక గుర్రం అలా షాపింగ్ లో మీ లోదుస్తుల విగ్ ట్రంప్ లేదా శైలి టీనా టర్నర్.

ప్రజలు ఆ చుట్టూ తోక అంటుకునే నుండి తన ప్యాంటు, లేదా ఆ ప్రవేశిస్తుంది, ఒక గుర్రం అలా షాపింగ్ లో మీ లోదుస్తుల విగ్ ట్రంప్ లేదా శైలి టీనా టర్నర్. కొనసాగించడానికి బ్రౌజింగ్ సైట్, క్రింది కొత్త నిబంధన న గోప్యతా, మేము మీరు అడగండి అనుమతిస్తుంది ఉపయోగం కుక్కీలు మరియు సారూప్య సాంకేతిక.

సందర్శించండి మా గోప్యతా విధానం మరింత తెలుసుకోవడానికి

About