గ్రెగ్ సిద్ధంగా ఉంది

తప్పు లేదు, అన్ని కింద జాక్ క్లిష్టమైన, వంటి చూపులు

గ్రెగ్ సిద్ధంగా ఉంది. వివాహం తన స్నేహితురాలు, కానీ ముందు అతను బయటకు ప్రశ్న, అతను తప్పక విజయం ఆమె బలీయమైన తండ్రి, మాజీ ఏజెంట్ జాక్ బైన్స్, వివాహ వద్ద. గా, గ్రెగ్ పైగా దూసుకెళ్లాడు వెనుకబడిన ఒక మంచి ముద్ర చేయడానికి, తన పర్యటన బైన్స్ హోమ్ లోకి మారుతుంది ఒక సంతోషమైన సిరీస్ వైపరీత్యాలు, మరియు ప్రతిదీ చేయవచ్చు.

తప్పు లేదు, అన్ని కింద జాక్

About