జెనోవ.»జెనోవా, మేము నివేదించారు

యూరో పెట్టుబడి

ఈ ఒక సమస్య ఉంది. నిజానికి ఆందోళనలు అన్ని మొక్కలు». అతను చెప్పాడు సెక్రటరీ జెనోవీస్ బ్రూనో సమావేశం గురించి సమావేశమయ్యారు. ఈ మధ్యాహ్నం ఉంచాలి కోసం ధృవీకరణ ఒప్పందం యొక్క చట్టబద్ధమైన ఆడిటర్లు లో సంతకం సెప్టెంబర్ లో, ఆ మార్గం తెరిచారు సముపార్జన మరియు అద్దెకు యొక్క మొక్కలు యొక్క గుంపు, మరియు.»జెనోవా, మేము అడిగిన ఒక సమావేశం కోసం అత్యవసరంగా చర్చించేందుకు ఈ,», — ఏమిటి పారిశ్రామిక ప్రణాళిక మరియు ఉంటుంది ఏమి పెట్టుబడి». స్థానం భాగస్వామ్యం చిత్రం ద్వారా లిగూరీయా:»వేచి అర్థం, మిషన్ మరియు ఏమి తో ఆర్థిక స్థిరత్వం సంస్థ కోసం కార్మికులు కింద ప్రత్యేక పరిపాలన, చెప్పారు కార్యదర్శి అలెశాండ్రో — అది ముఖ్యం ప్రణాళిక సమావేశాలు ప్రతి సైట్ న మరియు కూడా జెనోవా కు చిరునామా క్లిష్టమైన సమస్యలు కొన్ని విభాగాలు.»సమర్పించారు.

° దర్శకత్వం: ఆండ్రియా

About