«ప్రాథమిక విషయాల యొక్క విధేయత» ఒకటి సనాతన విభాగాలు ఇంటర్నెట్ పోర్టల్ «యొక్క ప్రాథమిక విషయాల విశ్వాసం», ఇది ఏర్పరుస్తుంది. సుమారు పది శాతం దాని ప్రేక్షకుల. ఏమి సనాతన అవసరం ఒక డేటింగ్ సేవ, ఎందుకు లేదు ఆ సామాజిక సైట్లు, ఇది ఇప్పటికే నెట్వర్క్. మొదటి, వివాహం అవకాశం ఉంది. మూడు స్థాయిల్లో — శారీరక, మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మికం.

ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక సంబంధం, కుటుంబం పేరు జీవిత భాగస్వాములు క్రైస్తవులు నివసిస్తున్నారు ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితం. రెండవది, క్రైస్తవులు, నా జీవితం యొక్క మిషన్ చాలు అత్యధిక ఆనందం, పెంచడం శక్తులు మరియు ప్రతిభ ఇచ్చిన దేవుని మనిషి. వరుసగా వివాహేతర సంబంధం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా సంబంధాలు మరియు వివాహం. మన సనాతన డేటింగ్ సేవ ఓపెన్ కాదు వారికి ఇంకా నాకు కాల్ ఒక ఆర్థోడాక్స్ క్రిస్టియన్. మేము పనిని చేయడానికి ఒక ఆన్లైన్ డేటింగ్ సేవ లేకుండా వివాహేతర సంబంధం, వ్యభిచారం మరియు, నుండి టెంప్టేషన్స్ ఈ ప్రపంచంలో దైవత్వము మరియు నిజమైన ప్రేమ. ఉంటే, మీరు విలువ నిజమైన ప్రేమ, సంపద నిజాయితీ మరియు నిజమైన భావాలు, వివాహం మరియు ఆధ్యాత్మికం శూన్యత యొక్క ఒక నశ్వరమైన ఉద్వేగభరిత సంబంధాన్ని, మధ్య మా పాల్గొనేవారు. గుర్తు పదాలు ప్రేమ అపోస్తలుడైన పౌలు: ప్రేమ విఫలమైతే ఎప్పుడూ. అయితే, భవిష్యద్వాక్యాలను నిలిపివేస్తుంది, మరియు భాషలు నిలిపివేస్తుంది, మరియు జ్ఞానం రద్దుచేసింది.

ఏమి గురించి

ఆ ప్రేమ, ఐక్యత, తమిళ భూమి మీద

About